บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001364


ครูบาเจ้าศรีวิชัย พ.ศ.2482 บล็อกสองชาย
Kruba Siwichai , 1939
ID : C6001364
MFG : 04 / 09 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1