บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001355


หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ บล็อกเสาอากาศ พ.ศ.2505
Pra Luangpu Tuad , Wat Changhai Temple , 1962
ID : C6001355
MFG : 28 / 08 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1