บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5900532


หลวงปู่แหวน รุ่นปักกลด พ.ศ.2516
Luang Pu Waen , Pak Glot ,1973
ID : C5900532
MFG : 22 / 02 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1