บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800332


พระเกศาครูบาศรีวิชัย พิมพ์พระคง
Pra Kesa Kruba Sriwichai
ID : C5800332
MFG : 24 / 08 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1