บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800328


พระอัฐิครูบาศรีวิชัย พิมพ์ใหญ่
Pra Attikruba Sriwichai
ID : C5800328
MFG : 24 / 08 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1