บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800327


พระเกศาครูบาศรีวิชัย พิมพ์พระรอด
Pra Kesa Kruba Sriwichai
ID : C5800327
MFG : 24 / 08 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1