บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800087


หลวงปู่สิม เหรียญเมตตา พ.ศ.2517 ทองแดง
Luangpu Sim , Met Ta , 1974 , Copper
ID : C5800087
MFG : 06 / 04 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1