บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800074


เหรียญพระนเรศวร ตองโข่ พ.ศ.2503
Pra Naresuan Tong Kho , 1960
ID : C5800074
MFG : 06 / 03 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1