บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800073


พระรอดวัดพระสิงห์ พิมพ์หน้าหนูใหญ่ พ.ศ.2496
Pra Rod , Pra Singh Temple , 1953
ID : C5800073
MFG : 06 / 03 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1