บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800006


พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย พ.ศ.2512
Pra Kring Naresuan Muang Ngai ,1969
ID : C5800006
MFG : 17 / 02 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1