บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6301656


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lamphun Province
ID : B6301656
MFG : 13 / 07 / 2563


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1