บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6301650


พระบาง กรุเทศบาล จ.ลำพูน
Pra Bang , Kru Tedsaban , Lam Phun
ID : B6301650
MFG : 14 / 06 / 2563


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1