บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6301643


พระรอดน้ำต้น จ.ลำพูน (ชำรุดส่วนปลาย)
Pra Rod Namton , Lamphun Province
ID : B6301643
MFG : 18 / 05 / 2563


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1