บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6201610


พระสามหอมเดี่ยว กรุดอยคำ จ.เชียงใหม่
Pra Samhom Deaw , Kru Doikham , Chiang Mai Province
ID : B6201610
MFG : 25 / 11 / 2562


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1