บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6201608


พระเชียงแสน ปางเปิดโลก กรุสันสลี
Pra Chiang Saen , Proet Lok , Kru Sansalee
ID : B6201608
MFG : 25 / 11 / 2562


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1