บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6201604


พระบาง กรุดอนแก้ว จ.ลำพูน
Pra Bang , Kru Donkaew , Lamphun Province
ID : B6201604
MFG : 28 / 10 / 2562


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1