บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6201568


พระคง กรุดอยคำ-ช้างค้ำ จ.เชียงใหม่
Pra Kong , Kru Doikham-Changkham , Chiang Mai
ID : B6201568
MFG : 03 / 04 / 2562


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1