บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6101527


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lamphun Province
ID : B6101527
MFG : 19 / 11 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1