บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6101481


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lamphun Province
ID : B6101481
MFG : 06 / 08 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1