บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6101466


พระปางห้ามญาติ ศิลปะอยุธยา , เงิน , สูง 2 นิ้ว
Pra Ayutthaya Style , Silver , Hight 2 inch
ID : B6101466
MFG : 16 / 07 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1