บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6101456


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lamphun Province
ID : B6101456
MFG : 02 / 07 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1