บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001385


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lamphun Province
ID : B6001385
MFG : 22 / 11 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1