บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001341


พระรอด เนื้อชินเขียว จ.พะเยา
Pra Rod , Chin Kyo , Phayao Province
ID : B6001341
MFG : 04 / 10 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1