บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001261


พระเปิม จ.ลำพูน
Pra Poem , Lamphun Province
ID : B6001261
MFG : 24 / 07 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1