บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001248


พระซุ้มกอล้านนา กรุหนองไคร้ จ.เชียงใหม่
Pra Yodkhunpon , Kru Nongkai , Chiang Mai Province
ID : B6001248
MFG : 11 / 07 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1