บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001233


พระเปิม จ.ลำพูน
Pra Poem , Lamphun Province
ID : B6001233
MFG : 22 / 05 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1