บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900924


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lamphun Province
ID : B5900924
MFG : 22 / 08 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1