บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900660


พระลือหน้ามงคล จ.ลำพูน
Pra Leu , Namongkhon , Lamphun Province
ID : B5900660
MFG : 27 / 03 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1