บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800501


พระกาบกล้วย จ.ลำพูน
Pra Kap Kuai , Lamphun Province
ID : B5800501
MFG : 18 / 10 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1