บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800451


พระรอดหลวง จ.ลำพูน
Pra Rodloung , Lamphun Province
ID : B5800451
MFG : 21 / 09 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1