บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800372


พระคง กรุเก่า จ.ลำพูน
Pra Kong , Lam Phun Province
ID : B5800372
MFG : 20 / 07 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1