บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800370


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lam Phun Province
ID : B5800370
MFG : 20 / 07 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1