บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800060


พระบาง กรุเทศบาล จ.ลำพูน
Pra Bang , Kru Tedsaban , Lam Phun
ID : B5800060
MFG : 05 / 03 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1