บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A6000448


พระพุทธรูปแก้วแกะ ศิลปะล้านช้าง สูง 10.5 นิ้ว
Buddha Image , Pra Kaew Lanchang Style , Hight 10.5 inch
ID : A6000448
MFG : 09 / 10 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1