บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A5900274


พระแก้ว ศิลปะเชียงแสน , 1.5 นิ้ว (ชำรุด)
Pra Kaew , Lanna Style , 1.5 inch
ID : A5900274
MFG : 01 / 08 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1