บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A5900239


พระสังกัจจายน์ หินนาคกระสวย , 2.2 นิ้ว
Pra Sangkachai , 2.2 inch
ID : A5900239
MFG : 29 / 05 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1