บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A5800101


พระแก้วหินแกะ ศิลปะล้านนา (ซ่อม)
Buddha Image , Pra Kaew , Lanna Style
ID : A5800101
MFG : 24 / 08 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1