บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A5800010


พระพุทธรูปไม้แกะ ศิลปะล้านนา
Buddha Image , Lanna Style , Wood
ID : A5800010
MFG : 19 / 02 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1