บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A5800001


พระบูชาพระสิงห์สาม 2 นิ้ว
Buddha Image , Singha 3 , 2 inch
ID : A5800001
MFG : 17 / 02 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1