พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
อู้ได้ซะป๊ะเรื่อง

ครูบาศรีนวน

   
 

 

วัตถุมงคลของครูบาศรีนวล วัดเจริญเมือง

อ.พาน จ.เชียงราย

 

 

จัดทำโดย......เฟสกลุ่มลูกศิษย์ครูบาศรีนวล

 

คำนา

                                ในการจัดทำและรวมรวบอัตตะประวัติและวัตถุมงคลของครูบาศรีนวล แห่งวัดเจริญเมืองนี้ เป็นแนวความคิดของผู้เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อเข้ามาอยู่ที่อำเภอพานใหม่ๆเมื่อปี 2547 ผู้เขียนได้เข้าไปกราบรูปเหมือนของครูบาเจ้าท่านที่วัดเจริญเมือง(ดอยเต่า)และมีได้มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่บารมีกิติคุณของครูบาเจ้าท่าน ซึ่งท่านเองก้อเป็นศิษย์เอกแห่งนักบุญแห่งเมืองล้านนา ฉายาครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาศรีนวลเองท่านก้อเป็นศิษย์เอกเสมือนมือขวาของครูบาศรีวิชัยเจ้า ทั้งในการก่อสร้างก่อดี ท่านเองเหมือนเป็นนายช่างใหญ่ซึ่งติดตาม ดำเนินการในการก่อสร้างวัดวาอารามต่างๆร่วมกับครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นผู้ร่างแบบ เขียนแบบต่างๆให้ อีกทั้งประวัติของท่านมีการบันทึกไว้ ค่อนข้างจะมีข้อมูลชัดเจน แต่ไม่มีผู้ที่รวบรวมขัดเกลาและทำเป็นหนังสือแบบอย่างครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ ตลอดจนวัตถุมงคล เครื่องราง หรือสิ่งที่ครูบาศรีนวลได้สร้างขึ้นมาทั้งที่เป็นแบบสร้างทั่วๆไปไม่มีแบบแผนและสร้างขึ้นมาแบบเป็นทางการ  ในการจัดสร้างวัตถุมงคลของครูบาศรีนวลนั้น ถือว่าเป็นความโชคดีและเป็นการเล็งเห็นการไกลของผู้จัดสร้าง วัตถุมงคลชุดแรกที่สร้างจึงมีรูปแบบและมีการตอกหมายเลข ตอกโค็ต บอกจำนวน แยกเนื้อ ไว้อย่างชัดเจนและมีการจดบันทึกและทำเป็นประวัติการจัดสร้างโดยเรียบเรียงเป็นขั้นตอนลงไว้ในหนังสือพระเครื่อง จึงทำให้ คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าได้โดยไม่ยากนัก ในการสร้างวัตถุมงคลของครูบาศรีนวล จึงมีความแตกต่างจากวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ที่อยู่ในภาคเหนือในยุคเดียวกัน ซึ่งในความแตกต่างนี้จึงเป็นเรื่องที่ดี ทำให้สามารถแยกชนิดและแบบของวัตถุมงคลที่ครูบาศรีนวลได้มอบไว้ให้เป็นมรดกตอทอดแก่ลูกศิษย์ทั้งหลาย ผู้เขียนเองหวังว่าในการดำเนินการจัดทำหนังสืออัตตะประวัติและตลอดจนรวมรวมทำเนียบของวัตถุมงคลและเครื่องรางงานเขียน งานศิลป์ที่ทรงคุณค่าของครูบาศรีนวล จะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังในการศึกษาและสะสม ตลอดจนทั้งเป็นประโยชน์แก่เหล่าลูกศิษย์ลูกหาในการเช่าบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลของครูบาศรีนวลได้อย่างถูกต้องตามแนวทางและความสบายใจ และในการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำหนังสือครั้งนี้ อาจจะมีจุดขาดตกบกพร่องไปบ้าง ผู้จัดทำต้องขอภัยมาในที่นี้ด้วย ในการจัดทำในครั้งนี้ขอบุญกุศลซึ่งทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์...ขออารานาบารมีครูบาศรีนวล จงปกปักคุ้มครองรักษา อำนวยพรให้ทุกๆท่านจงประสพแต่ความสุขทั้งในชีวิต หน้าที่การงาน ครอบครัว ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญทั้งทรัพย์สินเงินทองไม่ขัดสนยิ่งๆขึ้นไป

                                                                               

                                                                                                    ผู้จัดทำ(จ่านพเมืองพาน)

 

 

                  รายการที่ 1.พระผงเกศาครูบาศรีนวล หรือ พระว่านผสมเส้นเกศาครูบาเจ้าศรีวิชัย(ผสมเกศาและผงอังคารครูบาเจ้าศรีวิชัย) สร้างประมาณปี พ.ศ. 2495  จำนวนการสร้างประมาณ 1,000 องค์  มีอยู่จำนวน 3 พิมพ์     มี    1.พิมพ์ครูบาศรีนวลนั่งเต็มองค์       2.พิมพ์พระอุปคุตจกบาตร     3.พิมพ์นางกวัก

                 พระผงเกศาครูบาศรีนวล เนื้อดินผสมผงใบลาน จุ่มรัก บางองค์มีเส้นเกศาโผล่ให้เห็น  เป็นพระที่ครูบาศรีนวลท่านกดพิมพ์ด้วยตัวท่านเอง ในยุคปี 2495  มีอยู่ด้วยกัน 3 พิมพ์ คือพิมพ์รูปเหมือน ด้านล่างจะกดพิมพ์เป็นตัวหนังสือชื่อของครูบาท่าน แต่จะเป็นตัว ส.เสือ นำหน้า (สีนวล) พิมพ์ต่อมาคือพิมพ์พระอุปคุต (จ๊กบาตร) และพิมพ์สุดท้ายพิมพ์เป็นพิมพ์นางกวัก เนื้อหามวลสารจะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด

                          รายการที่ 2.ผ้ายันต์และกระดาษยันต์ต่างๆ

                      กระดาษยันต์เท่าที่ได้พบ จะมีมาตั้งแต่ปี 2507-2508-2509 ว่ากันด้วยการเขียนภาพศิลป์จะเป็นแบบเดียวกันกับภาพที่ติดไว้ข้างผนังในโบสถ์บรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนในการสร้างวาดขึ้นเขียนขึ้น รูปแบบของกระดาษยันต์ของแต่แผ่นจะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันในแต่ละแผ่น แต่มีที่เหมือนกันคือ จะเป็นกระดาษที่ใช้เขียนคือกระดาษเขียนแบบหรือกระดาษปรุ้พ สืบเนื่องจากครูบาศรีนวลท่านเป็นนักเขียนแบบ ออกแบบสิ่งปลูกสร้างให้แก่อาจารย์ท่านคือครูบาศรีวิชัย และจะมีรูปยันต์และตัวนาคประกอบในภาพทุกแผ่น ซึ่งกระดาษปรุ้พนี้ได้นำมาเขียนเป็นแผ่นภาพที่ไว้ในโบสถ์หลังเก่าด้วย และผ้ายันต์ของครูบาที่สร้างขึ้นนั้นหายากยิ่ง เท่าที่พบเจอจะมีเสื้อยันต์ และผ้ายันต์ ที่มีรูปภาพครูบาศรีนวล ประกอบในผืนผ้าพร้อมอักขระยันต์ จำนวนการสร้างไม่มากนัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         รายการที่ 3.พระบูชา ขนาด 5 นิ้ว เนื้อซิลิก้า มีอยู่ 3 แบบ  1.แบบนั่งสมาธิฉากสีกลัก   2.แบบนั่งชักลูกประคำ ไม่มีฉากหลัง  3.แบบนั่งชักลูกประคำฉากหลังสีขาว  แบบที่ 1.จัดสร้างจำนวน 76 องค์(2526)  และแบบที่ 2.3.จัดสร้างโดยศูนย์พระเครื่องธนาทิพ(เขียนหลังว่าศูนย์ฝึกอาชีพ อยุธยา)  จัดสร้างจำนวนเท่าอายุของครูบาศรีนวล จำนวน 77 องค์  (มีนาคม, 2527)

แบบที่ 1  (จัดสร้าง 76 องค์ )                   

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 2 ศูนย์พระเครื่องธนาทิพ จัดสร้างจำนวน 77 องค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 3.ศูนย์พระเครื่องธนาทิพ จัดสร้างจำนวน 77 องค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         รายการที่  4. ตะกรุดนาคเขาคำ    มีตอกโค็ตตัว สระ  จำนวนการสร้าง 76 ดอก   ไม่ตอกโค็ต ไม่สามารถยืนยันจำนวนการสร้างได้     เพราะว่าสร้างมาตั้งแต่ครูบาศรีนวลไปเรียนวิชาตะกรุดนาคเขาคำกับครูบาปัญญา วัดบ้านต๋อม พะเยามา   ส่วนที่ตอกโค้ดได้จัดสร้างอย่างเป็นทางการ     โดยสร้างพร้อมกับเหรียญรุ่นแรก (76)และได้นำโค็ต ที่ตอกในเหรียญรุ่นแรกมาตอกไว้ด้วย    และเป็นแนวทางในการเล่นหา เน้นที่มีการตอกโค็ตตัว สระ เป็นหลัก

                    รายการที่ 5. รูปหล่อครูบาศรีนวล รุ่นแรก มี 2 เนื้อ คือ เนื้อสัมฤทธิ์(นวะ) จำนวนการสร้าง 198 องค์ ทุกองค์มีการตอกหมายเลขกำกับ และเนื้อโลหะผสม จำนวนการสร้าง 546 องค์ ในรุ่นนี้มีของเก้นะครับ ระวังกันให้ดีๆด้วย เฉพาะเนื้อโลหะผสมเท่านั่น ของเก้ที่ทำมาพึ่งออกระบาดออกมาไม่กี่ปี เนื้อออกทองเหลือง บางองค์ทำให้เก่า จุดสังเกตุง่ายๆ ตรงใต้เข่าด้านขวาของเก้มีเนื้อเกิน เส้นครอบชื่อครูบาศรีนวล ไม่เป็นระเบียบมีรอยขาดจากกันเส้นไม่คม..

เนื้อทองผสม

เนื้อสัมฤทธิ์(นวะโลหะ)

 

รายการที่ 6.พระรูปเหมือนกริ่งรุ่นแรก จัดสร้าง จำนวน 3,000 องค์

 

 

 

รายการที่ 7.เหรียญครูบาศรีนวล รุ่นแรก(เนื้อเงิน)  จำนวนการสร้าง 76 องค์

 

 

 

รายการที่ 8. เหรียญครูบาศรีนวล รุ่นแรก เนื้อสัมฤทธิ์(นวะโลหะ)  จำนวนการสร้าง 99 องค์

 

 

 

รายการที่ 9. เหรียญครูบาศรีนวล รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมดำ  จำนวนการสร้าง 3,076 องค์

 

 

 

 

                           รายการที่ 10. พระเหรียญโภคทรัพย์ ครูบาศรีนวล ที่ขึ้นชื่อในการเรียกทรัพย์เงินไหลมาเทมา สร้างขึ้นจำนวน 3 เนื้อ ได้แก่เนื้อทองแดงลงยา จำนวนการสร้าง 399 เหรียญ ทุกองค์ตอกหมายเลขกำกับ เนื้อ ทองแดงกะไหล่ทอง สร้างจำนวน 599 เหรียญ เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 2999 เหรียญ

                                           เหรียญโภคทรัพย์  กระหลั่ยทอง  จำนวนการสร้าง 599 องค์

    เหรียญโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง  จำนวนการสร้าง 2,999 องค์

                  รายการที่11.พระปรกมะขาม(ปรกจ้อย) มีการสร้าง 5 เนื้อ ทองคำ , เงิน , สัมฤทธิ์ (นวะ) , ทองแดง , และผงคลุกรัก โรยผงตะไบทองและธรรมดาไม่โรยผงตะไบ เป็นพระองค์เล็กที่มีประสบการณ์อย่างมากมาย ถึงแม้จะมีจำนวนการสร้างที่มากพอสมควร แต่ก็เป็นพระที่คนในพื้นที่หวงแหนไม่แพ้เหรียญ๗๖รุ่นแรกเลย เนื้อทองคำ สร้างจำนวน 77 องค์ ตอกหมายเลขกำกับทุกองค์ สร้างเท่าอายุของครูบาท่าน(ปีพ.ศ. 2527) เนื้อ เงิน สร้างจำนวน 399 องค์ ตอกหมายเลขกำกับทุกองค์ เนื้อ สัมฤทธิ์(นวะ) สร้างจำนวน 599 องค์ ตอกหมายเลขทุกองค์ เนื้อ ทองแดง สร้างจำนวน 3999 องค์ และเนื้อผงคลุกรัก โรยผงตะไบทองคำแท้ ตอกโค๊ต (ศ)สร้างจำนวน 333 องค์ และเนื้อผงคลุกรักไม่โรยผงตะไบ แบบธรรมดา สร้างจำนวน 2999 องค์ จุดสังเกตระหว่างปรกจ้อย เนื้อเงินและเนื้อสัมฤทธิ์ สังเกตที่การตอกหมายเลขกำกับจะอยู่ข้างเดียวกันแต่การตอกเนื้อเงินจะตอกหัวเลขเข้าหาองค์พระแต่เนื้อสัมฤทธิ์(นวะ)จะตอกหัวเลขหันกลับออกไปด้านนอก (มีภายประกอบ สังเกตดีๆๆนะครับ) ออ..เนื้อเงินจะบางกว่าเนื้อสัมฤทธิ์(นวะ)นะครับ เนื้อทองแดงจะมีแต่โค็ต ศ  แต่ไม่มีหมายเลขกำกับ

                               เนื้อสัมฤทธิ์(นวะ)                                                                 เนื้อเงิน                                                                         

                         เนื้อเงิน                        เนื้อนวะ                                 หลังเนื้อเงิน                   หลังเนื้อนวะ

 

 

                             รายการที่ 12. เหรียญครูบาศรีนวล ไตรมาส (ศน) สร้าง 2 เนื้อ คือ   เนื้อสัมฤทธิ์(นวะ)      สร้างจำนวน 227 เหรียญ ทุกเหรียญ ตอกหมายเลขกำกับ และเนื้อทองแดงรมมันปู สร้างจำนวน 3200 เหรียญ

เนื้อสัมฤทธิ์(นวะ)

เนื้อทองแดงรมมันปู

 

 

                              รายการที่ 13. เหรียญครูบาศรีนวล รุ่นพิเศษ  จัดสร้างถวายด้วยกลุ่มศิษย์อำเภอเวียงป่าเป้าจำนวนการสร้าง 3000 องค์

 

รายการที่ 14. แหวนนาคเขาคำ (ชุบทอง)จำนวนการสร้าง 108 วง

 

              รายการที่ 15. พระสมเด็จพิมพ์คะแนน ครูบาศรีนวล หลังฝังพลอย-โกเมน สีแดง อย่างละ 1 เม็ด จำนวนการสร้าง 333 องค์ และสมเด็จพิมพ์คะแนนไม่ฝังพลอย-โกเมน จำนวนการสร้าง 3000 องค์ ส่วนมากจะชำรุด องค์ที่สมบูรณ์มีน้อย

 

 

 

สมเด็จพิมพ์คะแนนไม่ฝังพลอย-โกเมน สร้าง 3,000 องค์

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     รายการที่ 16.   พระผงรูปเหมือนครูบาศรีนวล จำนวนการสร้าง 3076 องค์

 

                                  รายการที่ 17. พระผงเรือนแก้ว(พิมพ์พระพุทธ) จำนวนการสร้าง 2000 องค์

                       

                                            รายการที่ 18.พระผงปิดตา ผสมว่าน จำนวนการสร้าง 2000 องค์  

 

รายการที่ 19.พระผงรูปเหมือนไตรมาส พิมพ์เล็บมือ จำนวนการสร้าง 3500 องค์

 

 

รายการที่ 20.พระปรกผงคลุกรัก  พิมพ์ปรกจ้อย โรยผงตะไบทองคำ จำนวนการสร้าง 330 องค์

พระผงคลุกรัก  พิมพ์ปรกจ้อย ไม่โรยผงตะไบ    จำนวนการสร้าง 2,999 องค์

 

 

 

 

                     

 

รายการที่ 21.พระสมเด็จรวงข้าว เนื้อผงสีดำ  จำนวนการสร้าง 3,000 องค์

 

รายการที่ 22.ผ้ายันต์รอยมือ จำนวนการสร้าง 108 ผืน

 

 

รายการที่ 23.ล็อกเกต รุ่นแรก(ใหญ่) จำนวนการสร้าง 76 อัน

                   ล็อกเกต รุ่นแรก(เล็ก) จำนวนการสร้าง 76 อัน

 

            

 

รายการที่  ปะคำ รูปถ่าย ไม้เท้า ไม้รับของ และของต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุมงคลพร้อมกล่องต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูบาเจ้าศรีนวล  วัดเจริญเมือง  อ.พาน  จ.เชียงราย

 

 

                                                                            น้อมกราบบูชาด้วยจิต....

                                                                                                                                                      จ่านพเมืองพาน

 
     
โดย : ณ ทรายทอง   [Feedback +8 -0] [+0 -0]   Wed 2, Mar 2016 09:31:24
 
 
ครูบาศรีนวน : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.