พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

กองทุน สมาชิกเว็บพระล้านนารวมใจฯ


กองทุน  สมาชิกเว็บพระล้านนารวมใจฯ

   
 

กองทุน  "สมาชิกเว็บพระล้านนารวมใจฯ"
อ้้างอิงข้อมูล กองทุนฯ เดิม
http://pralanna.com/boardpage.php?topicid=45897

มติที่ประชุม กองทุนฯ (วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๗) เห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายละเอียดกองทุนฯ ตามวาระต่างๆ ดังนี้

 

วาระที่ ๑ หลักการและเหตุผล กองทุนฯ
ด้วยสมาชิกเว็บไซด์พระล้านนาดอทคอม ได้เล็งเห็นประโยชน์ และ แนวทางของการจัดกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณภัย และ สาธารณประโยชน์ จึงได้จัดตั้งกองทุน "สมาชิกเว็บพระล้านนารวมใจฯ"

วาระที่ ๒ รายชื่อกรรมการฯ
เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล  จึงให้มีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
พระปลัด เชี่ยวชาญ สุวิชฺชาโน (ประธานคณะกรรมการ)
นายศราพงค์ วงค์น้ำ (กรรมการ)
นายสุทัศน์ เมธัสพรพงศ์  (กรรมการ)
นายเศรษฐสิริ อภิพรจีรภัทร์  (กรรมการ)
นายณัฐพล โอจรัสพร (กรรมการ)
นายสุภรณ์วัฒน์  สุรการ (กรรมการ)
นายวชิรนนท์ กัณทา (กรรมการ)
นายธนภัทร คำอู  (กรรมการ)
สมาชิกเวปพระล้านนาทุกท่าน (กรรมการ)
นายสมชาย ลาสุทธิ (กรรมการ และ เลขานุการ)
นายนิพนธ์ สุขสมมโนกุล  ,  รศ.ชูโชค  อายุพงค์  (ที่ปรึกษา)

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ ยกเลิกบัญชีกออมทรัพย์ เลขที่  892-219055-7  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัสคำเที่ยง ( ดูรายละเอียดรายการบัญชีเดิม ที่
รายการเดินบัญชีกองทุนสมาชิกเวปพระล้านนารวมใจ )

 

เพื่อเปิดชื่อบัญชี ออมทรัพย์เลขที่ 892-228717-6 ชื่อบัญชี พระปลัด เชี่ยวชาญ สุวิชฺชาโน และ นายศราพงค์ วงค์น้ำ และ นายสมชาย ลาสุทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัสคำเที่ยง สำหรับใช้บริหารงบประมาณของกองทุนฯ โดยมีงบประมาณ จำนวน 149,156.64 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)

 

 
     
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ   [Feedback +0 -0] [+0 -0]   Sun 16, Nov 2014 22:41:24
 
 

ดูรายการเดินบัญชีกองทุนสมาชิกเวปพระล้านนารวมใจ (บัญชีใหม่)

บัญชี ออมทรัพย์เลขที่ 892-228717-6 ชื่อบัญชี พระปลัด เชี่ยวชาญ สุวิชฺชาโน และ นายศราพงค์ วงค์น้ำ และ นายสมชาย ลาสุทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัสคำเที่ยง

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Sun 16, Nov 2014 23:17:23

 
กองทุน สมาชิกเว็บพระล้านนารวมใจฯ : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.