พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
อู้ได้ซะป๊ะเรื่อง

ครูหลวงปู่ครูบาอินโท วัดฟ้าหรั่ง


ครูหลวงปู่ครูบาอินโท วัดฟ้าหรั่ง

   
 

 

เพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

เขายํ้ามาเลยครับรุ่นแรกนี้มีแต่เนื้อทองแดงครับ 

คนในพื้นที่หวงกันมากนักการเมืองท้องถิ่นควานหากันจัง(กันเหนียว) 

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านและขอบคุณข้อมูลดีๆๆแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยตามที่ค้นมาได้

จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ เนื้อเดียวครับทองแดง  นะครับแยกเป็น รมดำ 1,500 เหรียญ รมนํ้าตาล 1,500 เหรียญ

สร้างโดยท่านผู้พันเชวงศักดิ์  จารุจารีต  ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านปลัดเรืองวิทย์  จารุจารีต  ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้ว

ท่านเชวงศักดิ์ สร้างเพื่อแจกงานแต่งงานของน้องชายก็คือปลัดเรืองวิทย์

เหรียญสร้างปี 2519 แจกงานแต่งน้องชายปี  2521

ส่วนหนึ่งแบ่งใว้ให้ครูบาอินโทเอาใว้แจก ในการสร้างอุโบสถสร้างวิหาร ตอนนั้นแจกองค์ละ 10-20 บาท หลวงปู่ครูบาอินแจก

แปร็บเดียวก็หมด  ช่วงปี 39-40 มีการทำความสะอาดกุฎิครูบาท่านครั้งใหญ่ก็ไปเจอเหรียญรุ่นแรกในถุงอีก 30-40 องค์ลูกศิษย์ก็ขอไป10 องค์นอกนั้นหลวงปู่ก็แจกงานกฐิน ผ้าป่า จนหมด ครับ   ผมไปอ่านเจอเลยข้อเอาข้อมูลมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่านครับ

 
     
โดย : ดินดาว   [Feedback +14 -0] [+5 -0]   Tue 13, Nov 2012 11:45:35
 
 

ขออภัยครับคุณดินดาว เหรียญรมน้ำตาลมีแค่ 1000 เหรียญครับ ไม่ใช้ 1500

 
โดย : แม่ท่าช้าง    [Feedback +16 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Tue 13, Nov 2012 19:14:29

 

084-040-4386 แจ๊ค หางดง

 
โดย : แม่ท่าช้าง    [Feedback +16 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Tue 13, Nov 2012 19:15:14

 

รมน้ำตาล 1000 รมดำ 2000

 

 
โดย : แม่ท่าช้าง    [Feedback +16 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Tue 13, Nov 2012 19:25:58

 

ข้อมูลที่ผมลงนี้ผมไปค้นเจอมา...ก็เอามาลงเล่าสู่กันครับ

ซึ่งผู้ที่ลงน่าจะเป็นศิษย์ซึ่งเคารพครูบาอินมากๆ ข้อมูลที่ได้เขาก็บอกว่าปลัดเรืองวิทย์ ซึ่งเป็นน้องของ

ผู้ที่สร้างคือท่านผู้พันเชวง เป็นคนให้ข้อมูลมาผมก็เอาข้อมูลที่อ่านเจอมาลงตามที่คนเขียน  ผิด-ถูกประการใดก็พิจารณากันเอาเองครับ

และก็ขอบคุณคุณแม่ท่าช้างที่ให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่ง

 

 

 
โดย : ดินดาว    [Feedback +14 -0] [+5 -0]   [ 4 ] Wed 14, Nov 2012 09:11:28

 

ขออภัยครับไม่ใช้ผมคนเดียว

ไก่ เก๊าไม้หลวง 085-708-5253

แพะ สันป่าตอง 085-941-1205

 
โดย : แม่ท่าช้าง    [Feedback +16 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Wed 14, Nov 2012 21:11:09

 

ก่อนอื่นผมไม่ได้ว่าข้อมูลคุณแม่ท่าช้างผิดแต่เป็นข้อมูลอีกมุมหนึ่ง

ผมแค่เอาข้อมูลของผู้อื่นที่ผมอ่านเจอมาลงก็เท่านั้น...ตัวเองไม่ได้รู้...ลงตามที่อ่านมา

ในเมื่อคุณแม่ท่าช้างยืนยันนอนยันและอ้างถึงผู้ใหญ่(ขอเรียกผู้ใหญ่)ผมก็รับและเชื่อว่าเป็นไปตามที่คุณแม่ท่าช้างบอกครับ

ว่าเหรียญรมดำมีอยู่ 2,000 เหรียญจริงๆครับ 

ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลสำหรับคนรักพระเครื่อง

 
โดย : ดินดาว    [Feedback +14 -0] [+5 -0]   [ 6 ] Thu 15, Nov 2012 09:04:41

 

ยินดีครับ ขอบคุณครับ

 
โดย : แม่ท่าช้าง    [Feedback +16 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Thu 15, Nov 2012 20:52:00

 

ไหว้สาครูบาอินโท !

 
โดย : สิริวิชโย    [Feedback +46 -0] [+2 -0]   [ 8 ] Fri 23, Nov 2012 15:03:40

 

ช่วยๆกันครับ....emo_26

 
โดย : ยอดขุนพล    [Feedback +51 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Fri 30, Nov 2012 00:39:47

 
ครูหลวงปู่ครูบาอินโท วัดฟ้าหรั่ง : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.