พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

กองทุน


กองทุน

   
 

ชื่อกองทุน  "สมาชิกเว็บพระล้านนารวมใจฯ" 

 

หลักการและเหตุผล ‘’

ด้วยสมาชิกเว็บไซด์พระล้านนาดอทคอม ได้เล็งเห็นประโยชน์ และแนวทางของการร่วมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

จึงได้จัดตั้งกองทุน "สมาชิกเว็บพระล้านนารวมใจฯ" สำหรับเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในกลุ่มของสมาชิก

และเพื่อ หารายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษ

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้น มีดังต่อไปดังนี้.-

•  ขอเชิญพี่น้องชาวเว็บพระล้านนา ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

http://www.pralanna.com/boardpage.php?topicid=45072

• พี่น้องชาวพระล้านนา มาช่วยบริจาคช่วยพี่น้องชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัย
http://www.pralanna.com/boardpage.php?topicid=36489

•  รวบรวมทุนเพื่อเด็กเรียนดีแต่ยากจน
http://www.pralanna.com/boardpage.php?topicid=40546

•  เชิญร่วมบริจาคเงินซื้อสังกะสีถวายสำนักปฎิบัติธรรม
http://www.pralanna.com/boardpage.php?topicid=40729

 •  ขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆ ท่าน
http://pralanna.com/boardpage.php?topicid=45246

 •  สรุปรายการ เงินบริจาค ชาวเว็บพระล้านนา ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม

 •  ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในศูนย์พักพิง บ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่อง

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของกิจกรรมที่เคยจัดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว

 

การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้  อาจเป็น/เช่น การประมูลสินค้า(พระเครื่อง) ,การจำหน่ายบัตรนำโชค ฯลฯ

ทั้งนี้จะได้มีการหารือในส่วนของรูปแบบและนำมาแจ้งเพื่อทราบในลำดับต่อไป

 

สำหรับจัดตั้งกองทุน  "สมาชิกเว็บพระล้านนารวมใจฯ" จะใช้ยอดเงินที่เหลือจากการโอนบริจาคในกิจกรรม

  ขอเชิญพี่น้องชาวเว็บพระล้านนา ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เป็นจำนวนเงิน ๘,๕๔๐ (แปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

 

ในการนี้จึงได้เปิดบัญชี ชื่อ นายพงศธร เลากิตติศักดิ์ และ/หรือ นายศราพงค์ วงค์น้ำ และ/หรือ นายสมชาย  ลาสุทธิ

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นบัญชีกลางในการบริหารงบประมาณ ของกองทุนฯ

 

ทั้งนี้ ได้มีการหารือและร่างคณะทำงานฯ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

เบื้องต้นมีรายนามคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

 

คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสมาชิกเว็บพระล้านนารวมใจฯ  

พระปลัดเชี่ยวชาญ สุวิชฺชาโน    (ประธานคณะกรรมการ)

นายศราพงค์ วงค์น้ำ        (กรรมการ)

นายณรงค์ศักดิ์ ฟองศักดิ์    (กรรมการ)

นายสุทัศน์ เมธัสพรพงศ์        (กรรมการ)

สมาชิกเวปพระล้านนาทุกท่าน    (กรรมการ)

นายสมชาย ลาสุทธิ         (กรรมการ และ เลขานุการฯ)

นายพงศธร เลากิตติศักดิ์    (กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการฯ)

 

นายนิพนธ์ สุขสมมโนกุล   ,  รศ.ชูโชค  อายุพงค์  (ที่ปรึกษา)

 

 

 
     
โดย : p.som   [Feedback +42 -0] [+1 -0]   Tue 18, Oct 2011 00:39:38
 
 
 
โดย : p.som    [Feedback +42 -0] [+1 -0]   [ 1 ] Tue 18, Oct 2011 01:21:23

 

...กองทุน "เว็ปพระล้านนาร่วมใจ" เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อน...

ขอยอสาร  ฮอมทานร่วมพร้อม  จากจิตใจ๋ต้อม  มวลหมู่ข้าเขา 

ก๋องทุนก๋องนี้  บ่มีเงียบเหงา  เพื่อจ่วยบรรเทา  ความทุกข์จาวบ้าน  

เว็ปพระล้านนา-รวมใจ๋กู่ด้าน  คือก๋องทุนงาน  จื่อฮ้อง

 

ขอเจิญสหาย  ยิงจายเพื่อนพ้อง  ฮอมเสริมเพิ่มห้อง  กองทุน

ต๋ามท่านมีไซร์  ต๋ามใจ๋อุดหนุน  ต๋ามแต่นาบุญ  อุดหนุนเสริมสร้าง 

เพื่อไว้จ่วยเหลือ  ใต้เหนือหนห้าง  เพื่อจ่วยเบาบาง  ทุกข์ร้าย 

 

หื้อตานมีผล  กู่คนบ่ค้าย  ดีย่อมตอบส้าย  คืนคน  

ขอบุญบันดล  กุศลอย่าร้าง  ต๋ามแต่ใจ๋อ้าง  แลนายเหยฯ

 
โดย : น้ำปิง    [Feedback +70 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Tue 18, Oct 2011 22:03:19

 
สุดยอดครับ มีประโยชน์ดีครับ 
 
โดย : samran    [Feedback +121 -1] [+0 -0]   [ 3 ] Wed 19, Oct 2011 18:37:55

 

โครงการที่ดีครับ

ผมอยู่เว็บนี้มาตั้งแต่เปิด ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนครับ

 
โดย : ซ้งบึงกาฬ    [Feedback +3 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Thu 20, Oct 2011 17:06:04

 

คุณนวพร พงสุข พร้อมครอบครัว

ร่วมบริจาคสมทบ กองทุนสมาชิกเว็บพระล้านนารวมใจฯ  300 บาทครับผม

 
โดย : น้ำปิง    [Feedback +70 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Tue 1, Nov 2011 17:10:21

 
คุณ.เอก ไม้มงคล ร่วมสบทบกองทุนอีก 1000 บาทครับ ขอขอบพระคุณมาณ.ที่นี้ด้วยครับ
 
โดย : พรมารดา    [Feedback +72 -1] [+0 -0]   [ 7 ] Tue 8, Nov 2011 12:01:43

 
ในนามของ กลุ่ม "รักษ์และสะสม" ช่วยสมทบทุนกับกองทุน สมาชิกเว็ปพระล้านนารวมใจ จํานวนเงิน 10,000 บาท เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมของทางเว็ปครับ ขอบคุณครับ
 
โดย : ป้อม ดอยสะเก็ด    [Feedback +46 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Thu 17, Nov 2011 19:42:57

 
คุณ.เก๋ นิติกร (พุทธรักษา) ตัวแทนของ คุณ.หนุ่ม เชียงราย ได้นำรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ระลึกงานจอบแรก ครั้งที่สาม จำนวนสององค์ รูปหล่อครูบาจอบแรกครั้งที่สี เจ็ดองค์ หนังสือตามรอยจอบแรกครั้งที่สาม หนึ่งเล่ม หนังสือตามรอยจอบแรก ครั้งที่สี่ เจ็ดเล่ม หนังสือสุดยอดพระเครื่องเหนือแผ่นดินสยามหนึี่งเล่ม เพื่อนำมาให้สมาชิกและผู้สนใจได้ประมูล เพื่อนำเงินเข้าสมทบทุน เวปพระล้านนาร่วมใจ ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมา ณ.โอกาศนี้ด้วยครับ...
 
โดย : พรมารดา    [Feedback +72 -1] [+0 -0]   [ 10 ] Tue 29, Nov 2011 15:55:18

 
..คุณ.เอ แม่ปิง สมาชิกเวปพระล้านนา มอบพระร่วงรางปืนพระสิงห์ จำนวน ๕ องค์ และล็อกเก็ต ครูบาเจ้าอินโต หนึ่งอันให้เพื่อนๆสมาชิกได้ประมูลเพื่อนำเงินมาเข้ากองทุนฯ ต้องขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับ คุณ.เอ แม่ปิง มา ณ.ที่นี้ด้วยครับ
 
โดย : พรมารดา    [Feedback +72 -1] [+0 -0]   [ 11 ] Thu 1, Dec 2011 15:12:16

 
คุณ.ราม เชียงใหม่ ร้านมงกุฎสยาม มอบเหรียญเมตตาเนื้อทองแดงของ ลป.สิม พุทธาจาโร เพื่อให้เพื่อนสมาชิกประมูลนำเงินเข้ากองทุน ทางคณะกรรมการต้องขอขอบพระคุณมาในที่นี้ด้วยครับ
 
โดย : พรมารดา    [Feedback +72 -1] [+0 -0]   [ 13 ] Sat 3, Dec 2011 12:45:15

 

กองทุนได้บริจาคผ้าห่มเป็นเงิน 5000 บาทผ่านคุณตุ๊ แม่โจ้ครับ

 
โดย : p.som    [Feedback +42 -0] [+1 -0]   [ 18 ] Fri 6, Jan 2012 23:21:45

 

รายการเดินบัญชี กองทุน"สมาชิกเว็บพระล้านนารวมใจ"

หากมีข้อเสนอแนะ ขอให้ สมาชิก ตั้งเป็นกระทู้ใหม่หรือ ลงแจ้งที่

    - มีข่าวเอิ้นบอก มีหัวข้อใหม่
    - อู้ได้ซะป๊ะเรื่อง มีหัวข้อใหม่


    - หรือหากต้องการประมูลพระเครื่องเพื่อการกุศล ก็ขอเชิญที่ ประมูลพระเพื่อการกุศล มีหัวข้อใหม่

(ขอสมาชิก อย่าลง comment หรือ แสดงข้อคิดเห็น ลงในกระทู้นี้ สงวนไว้เฉพาะลง รายการเดินบัญชีเท่านั้น)

 

ขอแสดงความนับถือ

โดย :  กองทุนสมาชิกเว็บฯ

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 19 ] Wed 14, Mar 2012 15:57:36

 

เว็บพระล้านนาร่วมสมทบกองทุน 30,000 บาท

 
โดย : admin    [Feedback +5 -1] [+0 -0]   [ 20 ] Fri 30, Mar 2012 21:08:12

 
 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 21 ] Thu 17, May 2012 15:05:11

 

 


รายการเดินบัญชีกองทุนสมาชิกเวปพระล้านนารวมใจ

แนะนำให้ใช้ Google Chrome หรือ frifox

สำหรับกรณีที่ใช้ Internet Explorer Version ต่ำกว่า 7.0
อาจพบอุปสรรค์ในการเปิดไฟล์

 
โดย : p.som    [Feedback +42 -0] [+1 -0]   [ 24 ] Sat 29, Dec 2012 10:06:43

 

เว็บพระล้านนา...บริจาคเงินสบทบเข้ากองทุนสมาชิกพระล้านนาร่วมใจ จำนวน 50,000 บาท

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 25 ] Thu 14, Feb 2013 23:45:44

 
 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 26 ] Wed 27, Mar 2013 16:53:08

 

 

 

 


รายการเดินบัญชีกองทุนสมาชิกเวปพระล้านนารวมใจ

แนะนำให้ใช้ Google Chrome หรือ frifox

สำหรับกรณีที่ใช้ Internet Explorer Version ต่ำกว่า 7.0
อาจพบอุปสรรค์ในการเปิดไฟล์

 

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 27 ] Wed 27, Mar 2013 16:53:31

 

(คลิ๊กดูรายละเอียด)

มติที่ประชุม กองทุนฯ (วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๗) เห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายละเอียดกองทุนฯ
ตามวาระต่างๆ ดังนี้

 

วาระที่ ๑ หลักการและเหตุผล กองทุนฯ
ด้วยสมาชิกเว็บไซด์พระล้านนาดอทคอม ได้เล็งเห็นประโยชน์ และ แนวทางของการจัดกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณภัย และ สาธารณประโยชน์ จึงได้จัดตั้งกองทุน "สมาชิกเว็บพระล้านนารวมใจฯ"

วาระที่ ๒ รายชื่อกรรมการฯ
พระปลัด เชี่ยวชาญ สุวิชฺชาโน (ประธานคณะกรรมการ)
นายศราพงค์ วงค์น้ำ (กรรมการ)
นายสุทัศน์ เมธัสพรพงศ์  (กรรมการ)
นายเศรษฐสิริ อภิพรจีรภัทร์  (กรรมการ)
นายณัฐพล โอจรัสพร (กรรมการ)
นายสุภรณ์วัฒน์  สุรการ (กรรมการ)
นายวชิรนนท์ กัณทา (กรรมการ)
นายธนภัทร คำอู  (กรรมการ)
สมาชิกเวปพระล้านนาทุกท่าน (กรรมการ)
นายสมชาย ลาสุทธิ (กรรมการ และ เลขานุการ)
นายนิพนธ์ สุขสมมโนกุล  ,  รศ.ชูโชค  อายุพงค์  (ที่ปรึกษา)

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ ยกเลิกบัญชีกออมทรัพย์ เลขที่  892-219055-7  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัสคำเที่ยง ( ดูรายละเอียดรายการเบิกจ่ายบัญชีเดิม ที่
รายการเดินบัญชีกองทุนสมาชิกเวปพระล้านนารวมใจ )

 

เพื่อเปิดชื่อบัญชี ออมทรัพย์เลขที่ 892-228717-6 ชื่อบัญชี พระปลัด เชี่ยวชาญ สุวิชฺชาโน และ นายศราพงค์ วงค์น้ำ และ นายสมชาย ลาสุทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัสคำเที่ยง สำหรับใช้บริหารงบประมาณของกองทุนฯ โดยมีงบประมาณ จำนวน 149,156.64 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)

 

 

 

 
โดย : กองทุนสมาชิกเว็บฯ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 28 ] Sun 16, Nov 2014 23:55:53

 
กองทุน : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.