พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
อู้ได้ซะป๊ะเรื่อง

ฝากถึง เฮียศิลป์ เชียงแสนอาร์ต ครับ

   
 

ขอเรียน... เฮียศิลป์ ร้านเชียงแสนอาร์ต มาด้วยความเคารพครับ

สืบเนื่องจากหนังสือ "ทำเนียบเหรียญ 24 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่"

พอดีผมเป็นคนสันป่าตอง... และได้เก็บรวบรวม ภาพถ่าย ประวัติ และเหรียญครูบาอาจารย์ทางสันป่าตองไว้ จึงขออนุญาต นำลิสต์รายชื่อครูบาอาจารย์ในเขตสันป่าตอง และแม่วาง เท่าที่สร้างเหรียญ (.... และน่าจะสร้างเหรียญ ในเร็วๆ นี้) มาร่วมแสดงความคิดเห็น... เผื่อว่า จะมีหนังสือ "ทำเนียบฯ เล่ม 2 หรือ 3" ตามมาครับ

-----------------------------------------

(ตัวเลขในวงเล็บ คือ ปี พ.ศ.ที่สร้างเหรียญรุ่นแรก)

ทำเนียบเหรียญพระพุทธ และเหรียญพระเกจิในเขต อ.สันป่าตอง และ อ.แม่วาง

พระเถระที่ละสังขารแล้ว...

ครูบาสุธรรม สุตธโน สำนักวัดโบสถ์สันห่าว (๒๕๐๐) ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
พระครูมหาพุทธาภิบาล (ครูบาอินถา สุขวัฑฒโก) วัดพระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนครมงคล (พระเจ้าตนหลวง) (๒๕๐๙) ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง
พระสุธรรมญาณเถระ (ครูบาน้อย อินทจักโก) วัดน้ำบ่อหลวง (๒๕๑๓) ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง
ครูบาคำอ้าย ชยะวุฑโฒ วัดธรรมชัย (๒๕๑๔) ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
ครูบาเสาร์ อนุรโส วัดศรีรัตนาราม (ทุ่งหลุก) (๒๕๑๖) ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
ครูบาเต้า คัมภิโร วัดร้องขุด (๒๕๑๘) ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง ปลุกเสกโดยครูบาสาย วัดร้องขุด และหลวงพ่อบุญเย็น สำนักพระเจ้าพรหมมหาราช
พระอาจารย์เงิน อภิวงศ์ วัดท่ากาน (หลวง) (๒๕๑๘) ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
พระครูญาณภิรัต วัดป่าเจริญธรรม (๒๕๑๙) ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
ครูบากองคำ กตปุญฺโญ วัดดอนเปา (๒๕๒๐) ต.ดอนเปา อ.แม่วาง
อาจารย์สามเณรวิเศษณ์ สิงห์คำ (๒๕๒๐) ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
ครูบาต๋า ปัญญาวุฒโฑ วัดอุโบสถ (บ้านเหล่า) (๒๕๒๒) ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง
พระครูขันตยาภรณ์ (ครูบาคำ ขันติโก) สำนักสุสานไตรลักษณ์ อ. แม่วาง (๒๕๒๓ เหรียญพระเจ้าแข้งคม ออกวัดศรีเกิด อ.เมืองเชียงใหม่, ๒๓ เมษายน ๒๕๔๘ เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก ออกที่วัดศรีปันเงิน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง ภายหลังจากที่มรณภาพแล้ว )
หลวงพ่อบุญมา ปวโร วัดหนองครอบ (๒๕๒๓) ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง
พระครูสันตจิตตานุยุต (ครูบาตั๋น สนฺตจิตฺโต) วัดป่าลาน (๒๕๒๕) ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
พระครูภาวนานุกูล (ครูบาน้อย สุวณฺโณ) วัดร้องสร้าน (๒๕๒๗) ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
ครูบาเงิน สุวณฺโณ วัดกอโชค (๒๕๒๗) ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง
ครูบาคำ สีลสังวโร วัดดอนปิน (๒๕๓๔) ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง
หลวงปู่ต่อน คุณา วัดบ้านกลาง (๒๕๓๖) ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
พระครูอุดมสิทธิมงคล วัดฉิมพลีมงคล (ต้นงิ้ว) (๒๕๓๖) ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
ครูบาบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ วัดร้องขุ้ม (๒๕๓๗) ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
พระครูปิยะธรรมภาณี (ครูบาบุญมา ปญฺโญ) วัดดอนชัย (ต้นแหนน้อย) (๒๕๓๗) ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
พระครูพิศาลประชานุกูล (ครูบาติ๊บ ปภากโร) วัดท่าวังพร้าว (๒๕๓๘) ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง
พระครูอาทรตันติธรรม (ครูบาดี) วัดแม่ก๊า (๒๕๓๘) ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง
ครูบาหนุ่ม ธมฺมชโย วัดศิริชัยนิมตร (กิ่วแลป่าเป้า) (๒๕๓๘) ต.บ้านกาด อ.แม่วาง (พระครูโสภณสารคุณ - ครูบาบุญมา ตโมนุโท เจ้าอาวาสวัด เป็นผู้จัดสร้าง)
พระครูมงคลคันธวงศ์ (ครูบาศรียูร คนฺธวํโส) วัดมงคล (ทุ่งแป้ง) (๒๕๓๙) ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง 
ครูบาศรีด้วง สุจิตฺโต วัดพระธาตุดอยหยุด (๒๕๔๑) ต.ดอนเปา อ.แม่วาง
พระครูธรรมชยาภรณ์ (ครูบาคำ ติสฺสวณฺโณ) วัดธรรมชัย (๒๕๔๒) ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
ครูบาเมธา สุเมโธ วัดดอนเปา (๒๕๔๔) ต.ดอนเปา อ.แม่วาง ครูบากองคำ และครูบาอุ่นเรือน วัดดอนเปา ปลุกเสก

ครูบาบุญมา อุตฺตโม วัดแสงสว่าง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง
ครูบาคำมา ปญฺโญ วัดแสงสว่าง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง
พระครูพิบูลวิหารการ (ครูบาต๋า เรณุวณฺโณ) วัดเวฬุวนาราม (สันกอเก็ด) ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
ครูบาสุข วัดบ้านเปียง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง

เหรียญพระพุทธ ที่ได้รับความนิยม...

เหรียญหลวงพ่อสักคงตัน วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) (๒๕๑๘) ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง
เหรียญพระพุทธไสยยาสย์ วัดป่าเจริญธรรม (๒๕๒๒) ต. ยุหว่า อ.สันป่าตอง หลังพระครูญาณภิรัต หลวงปู่แหวนปลุกเสก
เหรียญพระพุทธโชคลาภ วัดสันคะยอม (๒๕๓๓) ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง
เหรียญพระเจ้าเพชร (พระเจ้ามหาโพธิ์แผ่นดินเย็น) วัดหนองพันเงิน (๒๕๔๐) ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
เหรียญพระพุทธชัยมงคล วัดชัยมงคล (สันโป่ง) ต.ดอนเปา อ.แม่วาง (หลังครูบาดวงดี วัดท่าจำปี)
เหรียญพระพุทธ เชียงแสนสิงห์สาม วัดบ้านเปียง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง

 

ยังดำรงค์ขันธ์อยู่ (มีชีวิตอยู่)

... มีการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกแล้ว...
พระมงคลวิสุต (หลวงปู่ครูบาดวงดี สุภัทโท) วัดท่าจำปี อายุ ๑๐๔ ปี (๒๕๐๗)  ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง
พระครูสุรัตนคุณ (หลวงพ่อสุแก้ว สุรตโน) วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม (ธรรมยุติ) อายุ ๘๕ ปี (๒๕๔๕) ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง
พระครูอรรถกิจจาทร (ครูบาอุ่น อัตถกาโม) วัดโรงวัว อายุ ๘๐ ปี (๒๕๔๖) ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง
พระครูโสภณสารคุณ (ครูบาบุญมา ตโมนุโท) วัดศิริชัยนิมิตร (กิ่วแลป่าเป้า) อายุ ๘๔ ปี (๒๕๕๒) (สร้างเหรียญครูบาหนุ่ม ธมฺมชโย รุ่น ๑ วัดศิริชัยนิมิตร ๒๕๓๘)
ครูบาน้ำมนต์ สีลสังวโร วัดสุพรรณรังษี (แม่กุ้งหลวง) ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง


... ยังไม่ได้สร้างเหรียญ....
หลวงปู่เณรสุใจ๋ อุ่นเรือน วัดหลวงขุนวิน อายุ ๙๓ ปี ต.ดอนเปา อ.แม่วาง
พระครูประภากรพิสุทธิ์ (ครูบาบุญปั๋น ปญฺโญ) วัดป่าแดด อายุ ๘๔ ปี ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
พระครูปัญญาวราภรณ์ (ครูบาแก้ว ปญฺญาวฑฺฒโณ) วัดศรีชุม อายุ ๘๐ ปี ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
พระครูวิสุทธิสีลสังวร (ครูบาสาย ติสฺสวํโส) วัดร้องขุด อายุ ๗๘ ปี ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
พระครูธรรมภิรมณ์ (หลวงพ่ออินถา วรธมฺโม) วัดน้ำบ่อหลวง อายุ ๗๕ ปี ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง
พระอาจารย์พรสิทธิ์ ธมฺมธโร วัดสว่างอารมณ์ อายุ ๔๒ ปี ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง

 

 

 
     
โดย : wannabexcite   [Feedback +1 -0] [+0 -0]   Thu 29, Oct 2009 18:14:10
 
 

ลืมอาจารย์ต้นแห่งสันป่าตองรึเปล่าคร้าบ  ถึงพรรษาน้อยแต่ขลังสุดยอด แนะนำครับ

 
โดย : บอยเชียงของ    [Feedback +6 -0] [+1 -0]   [ 1 ] Wed 4, Nov 2009 18:06:20

 

ขอเพิ่มเติมข้อมูลข้างบนครับ....

ครูบาสุข สุริโย วัดบ้านเปียง (๒๕๒๗) ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง  (ละสังขารแล้วเมื่อปี ๒๕๑๓)

 

เปลี่ยนชื่อ... เหรียญพระพุทธ เชียงแสนสิงห์สาม วัดบ้านเปียง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง... เป็น เหรียญหลวงพ่อขาว วัดบ้านเปียง (๒๕๕๐) ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง

 

เพิ่มเติม... เหรียญพระมงคลมหาลาภ วัดพระธาตุดอยหยุด ต.บ้านกาด อ.แม่วาง (หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง ปลุกเสก) (ปี พ.ศ.ยังไม่ทราบ แต่ระหว่าง ๒๕๓๓-๓๘)

 

พระครูใบฎีกาอามาตร กนฺตสาโร วัดชัยมงคล (สันโป่ง) ต.ดอนเปา อ.แม่วาง (หลังครูบาคำ อภิวงศ์)  (ยังมีชีวิตอยู่)

 

พระอาจารย์ต้น ฐานวีโร วัดทุ่งเกี๋ยว (๒๕๕๒) ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง  (เหรียญรุ่นแรก ออกที่วัดร้องธาร)

 

 

 

 

 
โดย : wannabexcite    [Feedback +1 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Tue 10, Nov 2009 09:32:04

 

ขอเพิ่มเติมข้อมูลข้างบนครับ....  (เปลี่ยนสี ดูง่ายหน่อย)

ครูบาสุข สุริโย วัดบ้านเปียง (๒๕๒๗) ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง  (ละสังขารแล้วเมื่อปี ๒๕๑๓)

 

เปลี่ยนชื่อ... เหรียญพระพุทธ เชียงแสนสิงห์สาม วัดบ้านเปียง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง... เป็น เหรียญหลวงพ่อขาว วัดบ้านเปียง (๒๕๕๐) ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง

 

 เพิ่มเติมเหรียญพระพุทธ... เหรียญพระมงคลมหาลาภ วัดพระธาตุดอยหยุด ต.บ้านกาด กิ่ง อ.แม่วาง (หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง ปลุกเสก) (ปี พ.ศ.ยังไม่ทราบ แต่ระหว่าง ๒๕๓๓-๓๘)

 

พระครูใบฎีกาอามาตร กนฺตสาโร วัดชัยมงคล (สันโป่ง) ต.ดอนเปา อ.แม่วาง (หลังครูบาคำ อภิวงศ์)  (ยังมีชีวิตอยู่)

 

พระอาจารย์ต้น ฐานวีโร วัดทุ่งเกี๋ยว (๒๕๕๒) ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง  (เหรียญรุ่นแรก ออกที่วัดร้องธาร)

 
โดย : wannabexcite    [Feedback +1 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Tue 10, Nov 2009 09:34:47

 
ฝากถึง เฮียศิลป์ เชียงแสนอาร์ต ครับ : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.